Naše firma zajišťuje projekční činnosti v oblasti elektro. Na základě Vašeho požadavku navrhneme a vypracujeme kompletní projektovou dokumentaci vnitřních a vnějších elektrických rozvodů pro bytové, administrativní, výrobní nebo průmyslové objekty.

PROJEKCE

Vyhotovíme protokoly vnějších vlivů, provedeme posudek technického stavu a návrh na úspory v rámci dodávek. Vyhotovíme a dodáme projektovou dokumentaci ve všech stupních, od dokumentace pro uzemní řízení DÚR, přes dokumentaci pro stavební povolení DSP až po dokumentaci pro provedení stavby DPS. Zároveň zajistíme realizační a dodavatelské dokumentace a PD skutečného stavu.
Zajišťujeme technické dozory na stavbě pro investora event. dodavatele. Návrhy projektů koordinujeme s ostatními profesemi. Projektová dokumentace je dodávána v tištěné i elektronické podobě ve formátu AutoCAD dwg. Na přání zákazníka provedeme exportování PD do formátů běžně dostupných na každém PC  - PDF a JPG soubory. Editace je pak  možná bez potřeby instalace jinak uživatelsky náročných programových produktů.
V případě zájmu o zpracování  projektové dokumentace
nás neváhejte kontaktovat. Vypracujeme pro Vás nezávaznou cenovou nabídku.
Tlačítko kontakt

Vnější elektrorozvody NN

Průmyslová technologie

Přípojnicové rozvody

Návrhy osvětlování sportovních ploch

Návrhy umělého osvětlení

 

Rozvaděče technologií a napojení strojů

Hromosvody

Uzemnění

Stavební eletroinstalace budov

Technologická elektroinstalace budov

Páteřní rozvody pro napájení technologických celků

Nouzové osvětlení

Veřejné osvětlení VO

 

Napájecí rozvody NN

Rozvodny NN

Slaboproudé rozvody

Copyright © 2011 Elektromontážní závod KAHUDA. Všechna práva vyhrazena. Powered by Mischa