MLADÁ BOLESLAV
CENTRÁLNÍ POŽÁRNÍ STANICE

P2030025W
P2030031W
P2030032W
P2030040W
P2030041W
P2030042SW
P2030048W
P9030044W
P2030034W
INVESTOR:           Město Mladá Boleslav
DODAVATEL:        Skanska a.s.
NÁZEV AKCE:       Výstavba nové centrální požární stanice
REALIZACE:         2003
ROZPOČET:          3.800.000,- Kč  bez DPH