Přehed elektroměrových rozvaděčů

Elektroměrové rozvaděče (RE) slouží pro měření elektrické energie odběratelů z distribučních sítí NN . Jsou vyráběny dle připojovacích podmínek jednotlivých provozovatelů DS (ČEZ , PRE , e-on ) . Výroba je provedena dle patřičných norem ČSN , EN , především ČSN EN 60439-1 ed. 2.
Rozvaděče jsou vyráběny v několika kategoriích dle vybavení . Jedná se o rozvaděče s jedním nebo více měřícími místy , případně s jedním místem pro spínání HDO nebo více místy pro spínání HDO . Přehled vyráběných rozvaděčů RE je v tabulce . Tato tabulka obsahuje standartní typy vyráběných rozvaděčů RE , ale není definitivní . Naším přáním je vyhovět všem zákazníkům a je možné splnit různé požadavky na výrobu RE .
Tabulka platí i pro 1F provedení, do objednávky se poznamená počet 1F elektroměrů.

Rozměry rozvaděčů je možné přizpůsobit již připraveným otvorům, pokud bude vyhovovat místním připojovacím podmínkám distribuční sítě.
Pro provedení na povrch je nutné připočítat velikost rámečku 60mm šířky a výšky .

RE s protipožární úpravou EW nebo EI vyrábíme za použití skříní Schrack, které mají příslušný atest na požární odolnost.
Rozvaděče RE jsou oceloplech. provedení pro zapuštěnou nebo přisazenou montáž.
Barva  prášková RAL 7032 standartně . Na přání zákazníka i jiné odstíny RAL.
Jednokřídé nebo dvoukřídlé dveře.
Zámek čtyřhran 6x6 mm.

Napětí :                  3+PEN 400/230V AC 50Hz , TN-C
                              3/N/PE 400/230V AC 50Hz , TN-C-S
Jmenovitý proud : 100A