AKTUÁLNÍ AKCE
Firma Elektromontážní závod Kahuda vznikla v roce 1991. Zaměřujeme se především na obory silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace, osvětlování sportovních ploch a výroba rozvaděčů NN. Naše služby jsou určeny pro průmyslové, administrativní, bytové objekty nebo zdravotnická zařízení. Provádíme komplexní realizace díla dodavatelským způsobem od počáteční studie přes projekt, dodávku a montáž, komplexní vyzkoušení, uvedení do provozu a vystavení výchozí revizní zprávy.
Zaměstnáváme elektromontéry s dlouholetou praxí, zkušenostmi v oboru a náležitou kvalifikací. Počet zaměstnanců se pohybuje v rozmezí 20 až 30 pracovníků. Na zakázky většího rozsahu jsme schopni zajistit spolupráci se stálými obchodními partnery formou subdodávek. Pro zajištění kvalitních prací vlastníme široké technické vybavení, vozový park, dílenské a skladové zázemí. Na stavbách zajišťujeme a používáme vysokozdvižné plošiny nebo vlastní pojízdné lešení.
Veškeré dodávky a montážní práce provádíme po celém území státu, na stavbě plně spolupracujeme se stavebními firmami a projekčními ateliéry dle přání zákazníka. Všechny obory činnosti provádíme dodavatelským způsobem, včetně poskytování záruk, záručního a pozáručního servisu.

Elektromontážní závod KAHUDA


AERO VODOCHODY a.s.
Osvětlení přípravků
MWE Modřany
Dodávka rozvaděčů
AERO VODOCHODY a.s.
Tmelení
AEROTECH KLATOVY
Nová výrobní hala II.etapa
SLAVIA a.s.
Osvětlení tréninkového
fotbalového hřiště
AERO VODOCHODY a.s.
Hydrozkušebna
Atletický ovál
s víceúčelovým hřištěm
Chrastava
SK Pavlovice Liberec
Osvětlení hřiště
AEROTECH KLATOVY
Nová výrobní hala I.etapa

Průmyslová elektroinstalace

Přípojky NN

Hromosvody

 

Výroba rozvaděčů NN

Montáže VN vč. trafostanic

Osvětlování sportovních ploch

Elektroinstalace v prostředí s nebezpečím výbuchu

Zpracování kompletní projektové dokumentace

Elektroinstalace v administrativních objektech

Výstavba veřejného osvětlení

Osvětlování sportovních objektů

Bytová elektroinstalace

Slaboproudé rozvody

Měření a regulace

Zemní práce

Revizní zprávy

Copyright © 2014 Elektromontážní závod KAHUDA. Všechna práva vyhrazena. Powered by Mischa